Uroczystość Matki Bożej, przywoływanej tytułem Wspomożycielki Wiernych, jest jednym z głównych dni świątecznych w Rodzinie Salezjańskiej. Ksiądz Bosko zwykł mawiać, że całe jego dzieło wychowawcze rozpoczęło się od prostego „Zdrowaś Maryjo”.
W czwartkowy wieczór spotkaliśmy się w gronie wszystkich młodzieżowych wspólnot salezjańskich z Poznania w kościele na ulicy Wronieckiej, miejscu poświęconym właśnie Maryi Wspomożycielce.


Przez wieki Matka Boża doczekała się wielu porównań w kazaniach mniej lub bardziej znanych kaznodziejów: arka, lilia, księżyc – by wymienić tylko kilka. „Maryja jest jak support” – usłyszeliśmy na wstępnie kazania na Wronieckiej. Dlaczego akurat support?

Młody Jezus dorastał i wychowywał się przy mądrych i wrażliwych rodzicach. Józef i Maryja ukształtowali Go przykładem swego poświęconego życia. Z wiarą przyjmujemy, że Kościół Święty jest dziś mistycznym Ciałem Chrystusa. Modliliśmy się zatem, abyśmy umieli oddać nasze życie za Kościół w czasach współczesnych, budując go przykładem naszego życia…

Kategorie: Megafon