Jeśli chcesz mieć BOGA w sercu…
Jeśli chcesz doświadczyć RADOŚCI w duchu ks. Bosko…
Jeśli potrzebujesz salezjańskiej WSPÓLNOTY ludzi młodych…
Jeśli czujesz potrzebę EWANGELIZOWANIA I WYCHOWYWANIA swoich rówieśników…


MEGAFON TO ORATORIUM MŁODZIEŻOWE KSIĘDZA BOSKO,
w którym będziesz czuł się dobrze jak w:
  • Domu
  • Szkole
  • Kościele
  • Na boisku

„Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?” (Rz 10,14).

Słowa św. Pawła są niejako motorem, który daje Bożą motywację
do głoszenia Dobrej Nowiny całemu światu, a zatem również środowisku lokalnemu,
w którym każdy człowiek żyje, pracuje i zdobywa nowe doświadczenia.
MEGAFON, jest zatem odpowiedzią na potrzebę nowej ewangelizacji środowisk rówieśniczych,
do którego zachęcało, w październiku 2012 roku, XIII Zgromadzenie Synodu Biskupów.
Również ksiądz Bosko pragnął, aby jego dzieła były miejscem niesienia Ewangelii.
Dlatego…

Megafon to salezjańskie formacyjne oratorium młodzieżowe

Megafon to Bóg


 Megafon to świadectwo wiary młodzieży w życiu codziennym, w życiu         rówieśniczym.
Osobiste świadectwo młodego człowieka niesie swoistą pewność, która pochodzi od samego Boga,
którego trzeba nieustannie poznawać odkrywać. Już Jezus zapewnia wszystkich swoich słuchaczy,
że słowo, które wypowiada i jest słyszane, nie pochodzi bezpośrednio od Niego samego,
ale od Tego, który Go posłał J 14, 24. Z całą pewnością świadectwo życia w Bogu Ojcu,
Synu i Duchu Świętym jest najskuteczniejszym środkiem orędowania ewangelicznego,
bo ukazuje ono wierność całej Trójcy Świętej oraz wspólnoty Kościoła.

Megafon to wspólnota „młodych dla młodych”


W ówczesnych czasach, dzięki łasce Bożej zaczęły powstawać różne wspólnoty młodzieżowe,
które nieustannie chcą się spotykać z Bogiem, pragnąc tym samym, aby i inny się z Nim
spotykali. Ta nowa wizja apostolstwa młodych we wspólnocie Kościoła bierze swój początek
w odkryciu pojęcia animacji: młodzi ewangelizatorami młodych. Toteż podejmowanie tej
potrzeby „wspólnoty we wspólnocie” daje poczucie bezpieczeństwa, że człowiek nie jest sam,
a tym samym nie nosi Ewangelii samemu, ale wraz z drugim człowiekiem, który umacnia swoją
obecnością. Taki sposób orędowania we wspólnocie pomaga spełnić wezwanie misyjne Jezusa,
który wysyłając swoich uczniów po dwóch, mówił: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”
Mk 16, 15.

Megafon to ewangelizacja i wychowanie


Wielu ludzi obecnych czasów chce widzieć Boga w świadectwie chrześcijan deklarujących swoją przynależność do Kościoła Chrystusa. Toteż szczególnymi głosicielami Ewangelii w Kościele są ludzie młodzi, ponieważ oni również powołani są do tego, by stawać się świadkami Miłości w środowiskach rówieśniczych. Ten podmiotowy udział młodzieży w procesie ewangelizacji jest ważnym założeniem w dziele nowej ewangelizacji w całym Kościele, a także w charyzmacie salezjańskim.

Megafon to radość


Osobiste świadectwo życia jest skuteczniejsze wtedy, gdy pełnione jest czynami wyrażającymi radość i wdzięczność za możliwość zanurzenia się w Bożą miłość, ponieważ chrześcijańskie świadectwo wyzwolenia do wiary, nadziei i miłości zawiera element radości z posiadania prawdy i dobra. Radość w duchu św. Jana Bosko przenika i formuje młodego człowieka, a także promieniuje na grupy rówieśnicze, porywając ich do Chrystusa i zapalając w nich prawdziwą Miłość.