Tak jak w poprzednim tygodniu, w najbliższy piątek chcemy przeżyć Eucharystię, która rozpocznie spotkanie naszej wspólnoty. Chcemy dbać o siebie nawzajem, dlatego zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa – wybierzemy się na „spacer do Emaus” w parach, by lepiej poznać i otworzyć się na drugiego człowieka. Na zakończenie wszyscy spotkamy się na rekreacji w formie online – szczegóły niebawem! 😉

Plan spotkania:
18:30 – Eucharystia
19:30 – Spacer do Emaus
20:30 – rekreacja online